ინდაპაფონი / INDAPAFON
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ინდაპაფონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) INDAPAFON
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: INDAPAMIDE
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "2,5 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #30"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "2,5mg film-coated tablets #30"
მწარმოებელი ქვეყანა: Belarus
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.08.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები
   
  დაბრუნება