მექსიბათი / Mexibat
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მექსიბათი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Mexibat
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb.drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "5%-იანი (100მგ/2მლ) საინიექციო (ი/ვ, ი/მ.) ხსნარი 2 მლ ამპულაში #10"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "5% (100mg/2ml) solution (I/V,I/M) injection 2ml in ampules #10"
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.08.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 31.12.2008 I რიგის “ა” და “ბ” ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის და სამკურნალო საშუალების წარმოებაში უმნიშვნელო ცვლილების რეგისტრაცია
ცვლილება 20.01.2009წ ინსტრუქციის დამტკიცება
ცვლილება "21,12,09 I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება - პირველადი შეფუთვა-მარკირების, მეორეული შეფუთვის, მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1