ფერლატუმი / Ferlatum
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფერლატუმი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Ferlatum
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Iron proteinsuccinylate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 800მგ/15მლ პერორალური ხსნარი 15მლ ფლაკონი #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Spain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 18.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.05.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "18,08,2008 I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება - შეფუთვა-მარკირების დიზაინის ცვლილება (დაეტანა მწარმოებლის სახელწოდება);"
ცვლილება "05,09,2008 დამტკიცდეს სამკურნალო საშუალების გამოყენების ინსტრუქცია"
კომენტარები
   
  დაბრუნება