ტაუფონი / Taufon
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტაუფონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Taufon
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Taurin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): თვალის წვეთები 40 მგ/მლ 5მლ ფლაკონი #3
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): eye drops 40mg/ml 5ml in a vial #3
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.08.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 08.07.11 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 08.07.11