სუმამედი / SUMAMED
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სუმამედი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SUMAMED
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Azitromycin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500 მგ ტაბლეტი # 2
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 500mg tablets #2
მწარმოებელი ქვეყანა: Croatia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 20.06.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირებისა და დიზაინის ცვლილება
ცვლილება I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილება – შეფუთვაში სამკურნალო საშუალების რაოდენობის ცვლილება – დამატება; ინსტრუქციის შესაბამისი ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 20.06.11
2. 20.06.11