ულტრავისტი-300 / Ultravist -300
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ულტრავისტი-300
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Ultravist -300
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: iopromide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30გ საინექციო ხსნარი 100მლ ფლაკონი #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 30g solution for injection 100ml in a vial #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.08.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 17.11.2008 I რიგის “ბ” ტიპის ცვლილება - სამკურნალო საშუალების წარმოებაში უმნიშვნელო ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება