ულტრავისტი-370 / Ultravist -370
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ულტრავისტი-370
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Ultravist -370
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: iopromide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 37გ საინექციო ხსნარი 100მლ ფლაკონი #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 37g solution for injection 100ml in a vial #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.08.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 29.09.2008 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება – უმნიშვნელო ცვლილება სამკურნალო საშუალების წარმოებაში
კომენტარები
   
  დაბრუნება