ოფლოტასი-ავერსი / OFLOTAS-aversi
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოფლოტასი-ავერსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) OFLOTAS-aversi
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200 მგ შემოგარსული ტაბლეტი #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 200mg film-coated tablets #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.08.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.08.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 10.11.2008 I რიგის “ბ” ტიპის ცვლილება _ სამკურნალო საშუალების წარმოებაში უმნიშვნელო ცვლილება (მეორეული შეფუთვის ხარისხობრივი ცვლილება)
ცვლილება 06.10.2010 I რიგის „ბ“ ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება