სომნოლი / Somnol
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სომნოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Somnol
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: zopiclone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 7.5მგ შემოგარსული ტაბლეტი #10 და #20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "7,5mg film-coated tablets #10 and #20 "
მწარმოებელი ქვეყანა: Latvia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "18,08,2008 დამტკიცდეს სამკურნალო საშუალების ინსტრუქცია"
კომენტარები
   
  დაბრუნება