ბეტასერკი / Betaserc
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბეტასერკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Betaserc
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Betahystine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 16 მგ ტაბლეტი #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 16 mg tablets #30
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 25.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "№02-367/o 25.05.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Betaserc ® 16 mg, 16მგ ტაბლეტი №60 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების და სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Solvay Biologicals B.V. (ნიდერლანდები) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი - Solvay Pharmaceuticals B.V. (ნიდერლანდები) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 25.07.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება