პანტაპი / Pantap
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პანტაპი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Pantap
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Pantoprazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 40 მგ ნაწლავში ხსნადი გარსით დაფარული ტაბლეტი # 7 და # 14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 40mg film-coated tablets #7 and #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.12.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში სამკურნალო საშუალების რაოდენობრივი ცვლილების (დამატების) რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება