სოფამეტი / SOPHAMET
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სოფამეტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SOPHAMET
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: metformine hidrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 850 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი # 30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 850mg film coated tablets #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Bulgaria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.08.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება II რიგის ცვლილება - აქტიური სუბსტანციის რაოდენობის ცვლილება და დამატებითი დოზის რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება