პრომედოლი / Promedolum
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) პრომედოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Promedolum
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Trimeperidine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "ი.მ. და კანქვეშ შესაყვანი 1 მლ 2%-იანი საინიექციო ხსნარი, ამპულა # 5"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1ml 2% solution for I/M injection in ampules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 18.07.2013
გაცემის რეჟიმი narkotikuli saSualebebis receptiT (forma #1) *
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 20.01.11 I რიგის „ა“ და „ბ“ ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება, მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, უმნიშვნელო ცვლილება ინსტრუქციაში.
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.