ფენტანილი / Fentanyl
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფენტანილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Fentanyl
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Fentanyl
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "ი.მ., ი.ვ. 0,005%-იანი 2 მლ საინიექციო ხსნარი, ამპულა # 5"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "0,005% 2ml solution for I/M, I/V in ampules #5"
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 18.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
  დაბრუნება