ბათკაცინი / BATKACIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბათკაცინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) BATKACIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amikacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "100 მგ/2 მლ საინიექციო (ი/ვ, ი/მ.) ხსნარი ფლაკონში #1"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "100mg/2ml solution for (I/V, I/M) injection In a vial #1"
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 18.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 31.12.2008 I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის დიზაინის ცვლილების რეგისტრაცია
ცვლილება "09,12,09 I რიგის ა ტიპის ცვლილება – მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1