ბათალგინი / BATALGIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბათალგინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) BATALGIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb. drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "საინიექციო (ი/ვ., ი/მ.) ხსნარი 5,0 მლ ამპულა #5"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "solution for (I/V, I/M ) injection 5,0ml in ampules #5"
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 18.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 31.12.2008 I რიგის “ა” და “ბ” ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის და სამკურნალო საშუალების წარმოებაში უმნიშვნელო ცვლილების რეგისტრაცია
ცვლილება "09,12,09 I რიგის “ა” და “ბ” ტიპის ცვლილება – უმნიშვნელო ცვლილება ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში, პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება."
კომენტარები
   
1