ბათრონატი / Batronate
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბათრონატი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Batronate
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Propionate dihydrate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "0,5 გ/5 მლ საინიექციო (ი/ვ.) ხსნარი 5 მლ ამპულა #10"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "0,5g/5ml solution for I/V injection 5ml ampules #10"
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 18.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 18.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 31.12.2008 I რიგის “ა” და “ბ” ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის და სამკურნალო საშუალების წარმოებაში უმნიშვნელო ცვლილების რეგისტრაცია
ცვლილება "14,12,09 I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვა-მარკირების დიზაინის ცვლილება."
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1