ლევიტრა / LEVITRA
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლევიტრა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) LEVITRA
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Vardenafile
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10 მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი # 1 და # 4
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 10mg film-coated tablets #1 and #4
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 10.07.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 10.07.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "19.05.2009 რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი: Bაყერ Vიტალ GმბH (გერმანია)I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - ფარმაკოპეაში შეტანილი დამატების შესაბამისი ცვლილება"
ცვლილება "ბრძ#02-922/ო 23.09.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: LEVITRA® 10 mg, 10მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №2 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Bayer Schering Pharma AG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Bayer Schering Pharma AG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს “ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 10.07.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 23.09.11
2. აღიარებითი 23.09.11