სპარფლო / Sparflo
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სპარფლო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Sparflo
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Starfloxacinum
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ ტაბლეტები #6X1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 200mg tablets #6X1
მწარმოებელი ქვეყანა: India
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.12.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის ცვლილება, შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება