სუპრაბათი / SUPRABAT
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სუპრაბათი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SUPRABAT
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება:
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "2% საინიექციო (ი./მ.) ხსნარი 1,0 მლ ამპულა #5"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "2% solutio for injection (I/M) 1,0 ml in ampule #5"
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "09,12,09 I რიგის ა ტიპის ცვლილება – შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1