ბათაბოლილი / BATABOLIL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბათაბოლილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) BATABOLIL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება:
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50 მგ/მლ ზეთოვანი საინიექციო (ი/მ.) 1 მლ ხსნარი ამპულა #1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 31.12.2008 I რიგის “ა” და “ბ” ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის დიზაინის და სამკურნალო საშუალების წარმოებაში უმნიშვნელო ცვლილების რეგისტრაცია
ცვლილება "09,12,09 I რიგის ა ტიპის ცვლილება – მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1
2