დესმოპრესინი ცხვირის წვეთები / Desmppressin nasal drops
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დესმოპრესინი ცხვირის წვეთები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Desmppressin nasal drops
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Desmopressin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მკგ/მლ 5მლ ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 100mkg/ml 5ml in a vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Georgia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 20.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "14,12,09 I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვა-მარკირების დიზაინის ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1