სტრეპსილსი / Strepsils
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სტრეპსილსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Strepsils
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება:
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ):
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 20.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.06.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით
ცვლილება "22.02.2010I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვა–მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები