ფამოტიდინი / Famotidine
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფამოტიდინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Famotidine
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Famotidine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "0,02გ შემოგარსული ტაბლეტი #20"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "0,02g film coated tablets #20"
მწარმოებელი ქვეყანა: Belarus
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები
   
  დაბრუნება