სპაზმალგონი / Spasmalgon
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სპაზმალგონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Spasmalgon
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება:
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5 მლ I/M საინიექციო ხსნარი ამპულაში # 5 და #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 5 ml solutio for I/M injection in ampules #5 and #10.
მწარმოებელი ქვეყანა: Bulgaria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 06.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 06.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "ბრძ# 02-426/ო 20.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: SPASMALGON® 500mg/ml+2mg/ml+0.02mg/ml, 500მგ/მლ+2მგ/მლ+0,02მგ/მლ 5 მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №5 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - СОФАРМА АД (ბულგარეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - СОФАРМА АД (ბულგარეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „სოფარმა“-ს წარმომადგენლობა საქართველოში რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 06.06.2013 "
ცვლილება "ბრძ# 02-426/ო 20.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: SPASMALGON® 500mg/ml+2mg/ml+0.02mg/ml, 500მგ/მლ+2მგ/მლ+0,02მგ/მლ 5 მლ ი.მ. საინიექციო ხსნარი ამპულა №10 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - СОФАРМА АД (ბულგარეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - СОФАРМА АД (ბულგარეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „სოფარმა“-ს წარმომადგენლობა საქართველოში რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 06.06.2013 "
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 20.03.12
2. აღიარებითი 20.03.12