ექსჯადი / EXJADE
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ექსჯადი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) EXJADE
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Deferasirox
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500 მგ შიგნით მისაღები სუსპენზიის მოსამზადებელი ტაბლეტი #28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 500mg tablets for peroral suspension #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.06.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.06.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 02.03.2009 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება და სტილისტური ცვლილება ინსტრუქციაში
კომენტარები
   
  დაბრუნება