სებივო / Sebivo
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: \" r-234/o/1.10 \"
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სებივო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Sebivo
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Telbivudine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 600მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი #28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 600mg film coated tablets #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Switzerland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 23.05.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 23.05.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები
   
  დაბრუნება