ურალიტი - უ / Uralyt-U
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: r-234/o/1.3
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ურალიტი - უ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Uralyt-U
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Potassium sodium hydrogencitrate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 280 გ გრანულები კონტეინერში დოზიმეტრით
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 280g
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 23.05.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 23.05.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "ბრძ# 02-426/ო 20.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Uralyt-U®, 2,4გ/2,5გ 280 გ გრანულები ორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად კონტეინერში დოზომეტრით მწარმოებელი - Madaus GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Madaus GmbH (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 23.05.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 20.03.12
2. აღიარებითი 20.03.12
3. აღიარებითი 20.03.12
4. აღიარებითი 20.03.12