გინოფორტი / GYNOFORT
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გინოფორტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GYNOFORT
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: butoconazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2% 5გ ვაგინალური კრემი ერთჯერადი გამოყენების აპლიკატორში #1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: USA
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.05.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.05.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება