ემეტრონი / EMETRON
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ემეტრონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) EMETRON
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: ondansetron
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 8მგ/4მლ ი.ვ საინიექციო ხსნარი ამპულაში # 5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 8mg/4ml Solutio for I/V injection in ampules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 13.05.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.05.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება