მეტფორმინ დენკ 850 / Metformin Denk 850
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მეტფორმინ დენკ 850
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Metformin Denk 850
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: metformine hidrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 850 მგ შემოგარსული ტაბლეტები #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 850mg film coated tablets
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.04.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.07.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - შეფუთვაში სამკურნალო საშუალების რაოდენობის ცვლილება-დამატება
ცვლილება 02.07.2010 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის მარკირების ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 02.07.10
2. 02.07.10