დიკლოფენაკ ნატრიუმი / Diclofenac Sodium
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიკლოფენაკ ნატრიუმი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Diclofenac Sodium
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Diclofenac Sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "2,5% საინექციო ხსნარი 3მლ ამპულა #10 "
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "Solution for injection 2,5% 3ml in ampules #10"
მწარმოებელი ქვეყანა: Belarus
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.04.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.04.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება