კრეონი 25000 / KREON 25000
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კრეონი 25000
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) KREON 25000
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: pancreatine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 300მგ კაფსულა #20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 300mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.04.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.04.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება "ბრძ№79/ო 01.02.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:KREON® 25000 U კაფსულა №60 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - SOLVAY PHARMACEUTICALS GmbH (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - SOLVAY-PHARMA (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - საფრანგეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 11.04.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 01.02.11
2. აღიარებითი 01.02.11