კოაქსილი / COAXIL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კოაქსილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) COAXIL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Tianeptone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): შემოგარსული ტაბლეტი #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets #30
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 04.04.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.04.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები გაუქმდეს ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაცია ბრძ.№427/ო 25.06.2010წ