ქსეფოკამი / XEFOCAM
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ქსეფოკამი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) XEFOCAM
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Lornoxicam
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 8მგ ლიოფილიზატი ი.ვ და ი.მ საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი #5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 8mg liophysilate for solution for i.m and i.v. injection, vials N5
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 28.03.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.11.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის ა ტიპი – წარმოების ლიცენზიაში ცვლილება (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება 28/03/08
ცვლილება "ბრძ#02-572/ო 11.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: xefo® 8 mg, 8მგ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №5 და გამხსნელი 2მლ ამპულა №5 ფარმაცევტული პროდუქტის დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Nycomed Austria GmbH (ავსტრია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Nycomed Austria GmbH (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 20.11.2011 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 11.07.11
2. აღიარებითი 11.07.11
3. აღიარებითი 11.07.11