"ამპიცილინ, ოქსაცილინ-ბორიმედი" / "Ampicillin, Oxacillin-Borimed"
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) "ამპიცილინ, ოქსაცილინ-ბორიმედი"
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) "Ampicillin, Oxacillin-Borimed"
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: "Ampicillin, Oxacillini"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): კაფსულა #20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Belarus
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 28.03.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 03.10.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება – შეფუთვაში სამკურნალო საშუალების რაოდენობის ცვლილება – დამატება 28/03/08
კომენტარები
   
  დაბრუნება