ცეფამედი / Cefamed
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ცეფამედი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Cefamed
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: ceftriaxone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5გ ფხვნილი ი.მ/ი.ვ საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი #10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.5g powder for i.m/i.v solution for injection vial #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.03.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.03.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "14.03.2008 I რიგი “ა” და “ბ” ტიპის ცვლილება - სარეგისტრაციო დოსიეში სამკურნალო საშუალების წარმოების პროცესში უმნიშვნელო ცვლილები, შეფუთვაში სამკურნალო საშუალების რაოდენობის ცვლილებასთან, რომელმაც გამოიწვია დიზაინის ცვლილება და გამოყენების მეთოდის "
კომენტარები