ვაზოსერკი BID / Vasoserc BID
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვაზოსერკი BID
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Vasoserc BID
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Betahistine Dihydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 24 მგ ტაბლეტი #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 24mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.03.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.05.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება 15.09.10 I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
ცვლილება 14.03.2008 II რიგის ცვლილება – დოზის დამატება
ცვლილება "15,09,2008 I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.
2.