ლერკამენი 10 / Lerkamen 10
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლერკამენი 10
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lerkamen 10
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Lercanidipine hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): შემოგარსული ტაბლეტი #28
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets #28
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.03.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.07.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება – სამკურნალო საშუალების სახელწოდების ცვლილება
ცვლილება 25.05.2009 I რიგის ცვლილება- განხორციელდა პრეპარატის გამოყენების ინსტრუქციის სტილისტური ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება