დეკაპეპტილ დეპო / Decapeptyl Depot
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დეკაპეპტილ დეპო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Decapeptyl Depot
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Triptorelin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): მიკროკაფსულები კანქვეშშესაყვანი და ი.მ. საინიექციო სუსპენზიის მოსამზადებლად მზა შპრიცში და გამხსნელი მზა შპრიცში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 06.03.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 06.03.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები