ჰეპატიტ ცე-ს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა /
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: წს #რ 000074
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ჰეპატიტ ცე-ს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ)
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: test-sistem
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): დანართი #1-003
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): appendix N1-003
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.02.2005
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.02.2010
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "13,05,2008 დარეგისტრირდეს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების დამატება რეგისტრირებულ ნოზოლოგიაში "
კომენტარები
   
  დაბრუნება