ნოვო-პასიტი / Novo-Passit
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002332
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნოვო-პასიტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Novo-Passit
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _ (Guaifenesinim/ Extractum for Novo-Passit siccum)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): შემოგარსული ტაბლეტი №30, №60 da №100 პოლიეთილენის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets #30, #60and #100 in polyethylene flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Czech Republic
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 24.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე (III ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ტევა ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 24.05.10
2. 24.05.10
3. 24.05.10
4. 24.05.10
5. 24.05.10
6. 24.05.10