შეძენილი იმუნოდეფიციტის ვირუსული სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები /
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: წს #რ 000073
სავაჭრო დასახელება (ქართ) შეძენილი იმუნოდეფიციტის ვირუსული სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ)
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: test-sistem
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): დანართი #1-002
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): appendix N1-002
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 16.02.2005
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.02.2010
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტოდ
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომენტარები
   
  დაბრუნება