რეამბერინი / REAMBERIN®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002269
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რეამბერინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) REAMBERIN®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1,5% ი.ვ. 400მლ საინფუზიო ხსნარი მინის ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 1.5% Solution 400ml for I.V. infusion in glass vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს იბერი +
ცვლილება "ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ა ტიპის ცვლილების გათვალისწინებით- პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება. I რიგის ბ ტიპის ცვლილების გათვალისწინებით- ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება და ლიცენზირებისას მითითებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება. "
ცვლილება 02.07.2010 I რიგის ცვლილება - ინსტრუქციის კორექცია
კომენტარები
   
1. 11.05.10
2. 11.05.10