ოქსალიპლატინი-ტევა 5მგ/მლ / OXALIPLATIN-TEVA 5 MG/ML
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002254
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოქსალიპლატინი-ტევა 5მგ/მლ
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) OXALIPLATIN-TEVA 5 MG/ML
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Oxaliplatin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ/მლ 20მლ (100მგ) კონცენტრატი ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 5mg/ml concentrate for solution 20ml (100mg) for I.V. infusion in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 01.12.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ტევა ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ№02-1191/ო 01.08.12 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Oxaliplatino Teva 5 mg/ml, 5მგ/მლ (100მგ/20მლ) 20მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონი №1 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Pharmachemie B.V. (ჰოლანდია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Teva Italia S.r.l. (იტალია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - იტალიის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ნარინჯისფერი ფარმაცენტრი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 01.12.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 07.05.10
2. 07.05.10
1. აღიარებითი 01.08.12