ბაქტისუპტილი / BACTISUBTIL®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002248
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბაქტისუპტილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) BACTISUBTIL®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Bacillus cereus
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 35მგ კაფსულა #20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 35mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 09.07.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოფი-ავენტისის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 07.05.10
2. 07.05.10