ამლოკარდი-სანოველი / AMLOKARD-SANOVEL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002236
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ამლოკარდი-სანოველი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) AMLOKARD-SANOVEL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amlodipine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ ტაბლეტი #30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 10mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სანოველ-ჯორჯია
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია II რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - წარმოების ადგილის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 07.05.10
2. 07.05.10