ნელადექსი / Neladex
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002215
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნელადექსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Neladex
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მლ თვალისა და ყურის წვეთები ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Eye and ear drops 5ml in flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Egypt
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 07.05.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ვორლდ მედიცინის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია I რიგის ცვლილების გათვალისწინებით - ფარმაცევტული პროდუქტის ლიცენზიის მფლობლის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 07.05.10