ენალაპრილი / ENALAPRIL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002349
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ენალაპრილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ENALAPRIL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Enalaprile
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ ტაბლეტი #20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 5mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Belarus Republic
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 13.05.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით (II ჯგუფი)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს ტონუსი
ცვლილება I რიგის ა და ბ ტიპის ცვლილება - ცვლილებები წარმოების ლიცენზიაში, პირველადი შეფუთვის მარკირების და დიზაინის, მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
ცვლილება "15.05.2012 II რიგის ცვლილება - თერაპიის სხვა სფეროში გამოყენების ჩვენების დამატება. I რიგის ა ტიპის ცვლილებები - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება; ინსტრუქციის კორექცია. "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 15.05.12
2. 15.05.12