ნოვო-პასიტი / Novo-Passit
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002333
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნოვო-პასიტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Novo-Passit
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _ (Guaifenesinim/ Extractum for Novo-Passit siccum)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100მლ შიგნით მისაღების სხნარი მინის ფლაკონში დოზიმეტრით
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Oral solution 100ml in glass flacon with dosemeter
მწარმოებელი ქვეყანა: Czech Republic
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.05.2011
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 24.05.2016
გაცემის რეჟიმი რეცეპტის გარეშე
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ტევა ფარრმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
ცვლილება ხელახალი რეგისტრაცია
ცვლილება 20.06.2011 I რიგის ა ტიპი ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირების ცვლილება
ცვლილება "ბრძ№ 02-686/ო 03.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: NOVO-PASSIT® , 100მლ შიგნით მისაღები ხსნარი მინის ფლაკონში დოზიმეტრით მწარმოებელი - IVAX Pharmaceuticals s.r.o. (ჩეხეთის რესპუბლიკა) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - IVAX Pharmaceuticals s.r.o. (ჩეხეთის რესპუბლიკა) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვიის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 24.05.2015 "
კომენტარები
   
1. 20.06.11
2. 20.06.11
1. აღიარებითი 03.05.12
2. აღიარებითი 03.05.12
3. აღიარებითი 03.05.12
4. აღიარებითი 03.05.12
5. აღიარებითი 03.05.12
6. აღიარებითი 03.05.12